Janusz Szczuczko

Były przedstawiciel służb mundurowych, wyszkolony w najlepszych Ośrodkach Szkoleniowych w Polsce i USA. W Stanach Zjednoczonych ukończył szkolenie pilota-operatora UAV, technika UAV oraz analityka obrazu przesyłanego z bezzałogowych platform latających. Wielokrotnie planował oraz realizował misje bezzałogowych środków latających w warunkach pokojowych jak i bojowych, m.in. w Afganistanie. W Polsce zdobył uprawnienia BVLOS na samoloty oraz wielowirnikowce, ponadto może pochwalić się uprawnieniami Instruktora UAV.
Nr. licencji BVLOS (S), (MR), INS PL.29201.UAVO Kilkaset godzin spędzonych “za sterami” profesjonalnych bezzałogowych statków latających są gwarancją profesjonalnego podejścia do szkolenia oraz przekazania niezbędnej wiedzy dla przyszłych pilotów UAV.