Janusz Szczuczko

Były przedstawiciel służb mundurowych, wyszkolony w najlepszych Ośrodkach Szkoleniowych w Polsce i USA. W Stanach Zjednoczonych ukończył szkolenie pilota-operatora UAV, technika UAV oraz analityka obrazu przesyłanego z bezzałogowych platform latających. Wielokrotnie planował oraz realizował misje bezzałogowych środków latających w warunkach pokojowych jak i bojowych, m.in. w Afganistanie. W Polsce zdobył uprawnienia BVLOS na samoloty oraz wielowirnikowce, ponadto może pochwalić się uprawnieniami Instruktora UAV.
Nr. licencji BVLOS (S), (MR), INS PL.29201.UAVO Kilkaset godzin spędzonych “za sterami” profesjonalnych bezzałogowych statków latających są gwarancją profesjonalnego podejścia do szkolenia oraz przekazania niezbędnej wiedzy dla przyszłych pilotów UAV.


Błażej Kriks

Doskonale wyszkolony instruktor z pasją. Pełni on rolę zarządcza w Ośrodku Szkolenia w Toruniu, a także piastuje stanowisko głównego szkoleniowca. Posiada ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie wieloletniej  pracy z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Z łatwością przychodzi mu przekazywanie swojej wiedzyi doświadczenia w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni powietrznej. Z ogromnym zaangażowaniem traktuje swoją pracę, a dzięki temu, że łączy swoją pracę ze swoim hobby potrafi zarazić swoją pasją do lotnictwa. Dzięki wielokrotnemu udziałowi w akcjach pożarniczych oraz poszukiwawczo-ratowniczych nabrał dużego doświadczenia operacyjnego, którym chętnie dzieli się swoimi słuchaczami.

Może się pochwalić uprawnieniami VLOS, BVLOS oraz INS.