BVLOS – loty poza zasięgiem wzroku operatora

Szkolenie lotnicze, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wraz z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora BVLOS.

Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz jego prawidłowej obsługi naziemnej. Celem kursu jest także zdobycie przez kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego:

L.p. Przedmiot Minimalna
ilość
godzin
 1.  Prawo lotnicze  1
 2.  Meteorologia  2
 3.  Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia  1
 4.  Nawigacja w lotach bezzałogowych  2
 5.  Procedury operacyjne  2
 6.  Osiągi i planowanie lotu  3
 7.  Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym  10
 8.  Zasady wykonywania lotów  2
 9.  Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne  2
  Razem:  25

Szkolenie praktyczne – ćwiczenia naziemne:

L.p. Ćwiczenia naziemne Czas
szkolenia
1.  Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej Określa
podmiot
prowadzący
szkolenie
2.  Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi
3.  Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania
4.  Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego (jeżeli są stosowane)
5.  Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu
6.  Budowa i zasady eksploatacji płatowca
7.  Budowa i zasady eksploatacji zespołu napędowego
8.  Budowa i zasady eksploatacji układu zasilania energetycznego
9.  Budowa i zasady eksploatacji systemów pokładowych
10.  Przygotowanie operacyjne do lotu
11  Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne – procedury postępowania
12.  Przygotowanie operacyjne do lotu
13.  Przygotowanie nawigacyjne do lotu
14.  Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu

 

Szkolenie praktyczne – ćwiczenia w locie:

 

L.p. Szkolenie praktyczne w locie Czas
szkolenia
1.  Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości min. 15h
2.  Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
3.  Zmiany wysokości lotu
4.  Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
5.  Wykonywanie startu
6.  Wykonywanie lądowania
7.  Sytuacje awaryjne – procedury postępowania

 

 

Interesują Cię takie uprawnienia?