VLOS

VLOS – loty w zasięgu wzroku operatora

Szkolenie lotnicze, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wraz z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).
Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAV wiedzy i umiejętności, potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej.

Wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego:

 1. 1. Podstawy prawa lotniczego
 2. 2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 3. 3. Zasady wykonywania lotów
 4. 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

Szkolenie praktyczne – ćwiczenia naziemne:

 1. 1. Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego
      – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
 2. 2. Obsługa naziemna bezzałogowego statku powietrznego
       – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
 3. 3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 4. 4. Wykonywanie czynności lotniczych (kursant powinien opanować wykonywanie wszystkich wymienionych poniżej manewrów w różnych orientacjach przestrzennych UAV względem operatora):
        – Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
        – Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
        – Zmiany wysokości lotu
        – Wykonywanie startu
        – Wykonywanie lądowania
        – Zawis (w przypadku bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania)
        – Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Szkolenie praktyczne – ćwiczenia w locie:

 1. 1. Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 2. 2. Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 3. 3. Zmiany wysokości lotu
 4. 4. Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 5. 5. Wykonywanie startu
 6. 6. Wykonywanie lądowania
 7. 7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Interesują Cię takie uprawnienia?