VLOS On-Line

VLOS – loty w zasięgu wzroku operatora – szkolenie On-Line

Szkolenie lotnicze, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wraz z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).

Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAV wiedzy i umiejętności, potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej.

Część teoretyczna szkolenia w postaci nagrań video dostępnych On-Line

Wykaz przedmiotów szkolenia teoretycznego:

  1.  Podstawy prawa lotniczego
  2.  Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
  3.  Zasady wykonywania lotów
  4.  Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

Interesują Cię takie uprawnienia?